Duurzame logistiek: zorgen voor processen en goede praktijken

Duurzame logistiek: zorgen voor processen en goede praktijken

Heeft u ooit gehoord van duurzame logistiek? Grote bedrijven in de markt wedden al op dit idee en zetten hun processen om in minder milieubelastende activiteiten. Uw bedrijf kan niet uit deze trend blijven.

Het logistieke systeem is verantwoordelijk voor een hoog verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee voor een toename van de uitstoot van CO₂, broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen.

Het probleem bestaat, en iedereen moet werken om het op te lossen. Lees verder en ontdek hoe de logistiek duurzamer kan worden!

Wat is een duurzaam logistieke systeem?

Duurzaam logistiek is een concept dat gebaseerd is op het optimaal uitvoeren van processen in de industrie. Met andere woorden, er wordt gestreefd naar een efficiënte prestatie en tegelijkertijd minder vervuilend en met minder verspilling van input.

Zoals de naam al aangeeft, wedden bedrijven op goede praktijken om de transport-, opslag- en distributieactiviteiten duurzamer te maken. Dit omvat preventieve acties voor de zorg voor het milieu en de locatie waar het bedrijf actief is.

Wat is de impact van deze methodologie op een drager?

Het is niets nieuws voor u dat vrachtvervoer een van de duurste, meest complexe en vervuilende logistieke activiteiten is – verantwoordelijk voor de uitstoot van 8% CO₂ in de wereld. Immers, wat ook de gekozen modaliteit is, het verbruik van fossiele brandstoffen, met name dieselolie, is essentieel.

In het licht hiervan kan worden gesteld dat dragers van fundamenteel belang zijn voor de bevordering van duurzamere logistieke processen. Zonder hen zou het land nauwelijks in staat zijn om de uitstoot van vervuilende gassen in de atmosfeer te verminderen.

Maar wat is de impact van deze trend op het dagelijks leven van deze bedrijven? In het algemeen brengen duurzame praktijken voordelen met zich mee die verder gaan dan de bescherming van het milieu. Met hen, de transportbedrijven:

– Kostenvermindering;

– Optimalisatie van processen;

– Eliminatie van inefficiënte activiteiten;

– Economische voordelen met recycling;

– Verbeterd imago in de markt.

De toenemende waardering van groene logistieke processen in de internationale markt maakt dat bedrijven zich onderscheiden. Hetzelfde gebeurt wanneer we het gedrag van de “groene consument” analyseren, die liever een iets duurdere vracht betaalt, maar met de zekerheid dat het transport minder schadelijk is voor de natuur.

Hoe draagt technologie bij aan duurzame transportpraktijken?

Het is belangrijk om de rol van de technologie bij de ontwikkeling van duurzamere logistieke processen te benadrukken.

Als we het hebben over technologische middelen, zijn de eerste dingen die ons te binnen schieten elektronische apparaten, toepassingen en Kunstmatige Intelligentie, maar technologie is aanwezig in alle technieken die de dagelijkse routines in een bedrijf verbeteren of ontwikkelen.

Een goed voorbeeld hiervan is het creëren van biobrandstof. Hoewel deze functie al enige tijd in gebruik is, wordt er nog steeds niet veel aan vastgehouden, zoals bij voertuigen die op CNG rijden.

Er zijn ook elektrische voertuigen, die geen schadelijke stoffen in de atmosfeer uitstoten, en natuurlijk software en managementsystemen, die ertoe bijdragen dat zakenmensen in de industrie de drager kunnen beheren door de uitgaven te beheersen en hun wagenpark te controleren met de nadruk op het minimaliseren van de effecten van hun activiteiten op het milieu.

Reacties zijn gesloten.